Adecuación y señalización de senderos, señalización de espacios y recursos históricos y naturales

Acer Corten

Els faristols, panells i suports en acer corten són molt elegants i tenen una excel·lent integració en espais naturals, en entorns rurals i urbans. Tenen una gran resistència al vandalisme i als agents ambientals i per tant conformen una senyalització amb un manteniment molt baix.