Adecuación y señalización de senderos, señalización de espacios y recursos históricos y naturales

Degradació i vandalisme, es pot reduir

L’elaboració de panelleria i senyalització implica gran quantitat de recursos econòmics i humans per a les institucions; allargar la vida dels senyals abarateix costos i llibera recursos per a altres projectes.

La reparació i resposició rarament té més dificultat pe5r torbar finançament i l’atenció necessaria.
Les senyals deteriorades dónen mala imatge de la institució promotora.