Adecuación y señalización de senderos, señalización de espacios y recursos históricos y naturales

Ferro i alumini

Els faristols, panells i suports en ferro o alumini són elegants, estan pintats al forn i tenen una gran resistència al vandalisme. Conformen una senyalització ideal per a entorns urbans i amb bona integració en entorns periurbans.