Adecuación y señalización de senderos, señalización de espacios y recursos históricos y naturales

Pedra

La senyalització en pedra té bona resistència al vandalisme i màxima longevitat front agents ambientals. Amb excel·lent integració en entorns naturals, monumentals i centres històrics. El Panell Bernia està especialment indicat en excavacions arqueològiques i zones humides, llocs en els quals s’ha de minimitzar l’impacte paisatgístic o en els quals no es pot excavar per a instal·lar els senyals.