Adecuación y señalización de senderos, señalización de espacios y recursos históricos y naturales

Senyalització i equipaments

28062007-a 31 fletxa xaló

Senyals elegants, resistents, integrades a l’entorn i amb àmplies possibilitats gràfiques

Dissenys senzills, atractius i elegants, amb les directrius de la Interpretació del Patrimoni

  • Atractiu: capta l’atenció
  • Breu: convida a la lectura perquè exigeix poc esforç.
  • Llegible: els colors i la tipografia permeten una lectura còmoda per a tots.
  • Senzill: comprensible per públic ampli i no expert.
  • Ordenat: en diferents blocs o nivells d’informació
  • Interpretatiu: revela significats, transmet emocions, provoca actituds (llegir més)

Señalética-diseño (1)

Disseny

2

El millor material compacte – HPL

3

Senyalització en Ferro i Alumini

Panel interpretativo en piedra natural 4Senyalització en Pedra

Senyalització en Acer Corten

6Senyalització en Fusta

Degradació i vandalisme

Errors comuns

Altres senyals