Subvenciones para a la construcción, ampliación, mejora y recuperación de circuitos pedestres en municipios de la Comunitat Valenciana.

L’objecte de les ajudes regulades en la present ordre és la concessió de subvencions destinades a la construcció, ampliació, millora i recuperació de circuits pedestres en municipis de la Comunitat Valenciana, les actuacions estaran dirigides a:
– Posar en servei circuits pedestres per a afavorir l’activitat física i l’esport.
– Facilitar la pràctica de l’activitat física i l’esport en el mitjà natural, amb la creació d’itineraris esportius saludables, assegurances i respectuosos amb el medi ambient i el patrimoni cultural.
– Donar a conèixer els recursos naturals, artístics i paisatgístics d’àmbit local i superior (paratges, fonts, zones humides, etc.), així com els llocs d’interès cultural i turístic amb la creació d’itineraris de visites.

Subvencions millora camins municipis CVEl objeto de las ayudas reguladas en la presente orden es la concesión de subvenciones destinadas a la construcción, ampliación, mejora y recuperación de circuitos pedestres en municipios de la Comunitat Valenciana, las actuaciones estarán dirigidas a:
– Poner en servicio circuitos pedestres para favorecer la actividad física y el deporte.
– Facilitar la práctica de la actividad física y el deporte en el medio natural, con la creación de itinerarios deportivos saludables, seguros y respetuosos con el medio ambiente y el patrimonio cultural.
– Dar a conocer los recursos naturales, artísticos y paisajísticos de ámbito local y superior (parajes, fuentes, zonas húmedas, etc.), así como los lugares de interés cultural y turístico con la creación de itinerarios de visitas.

Subvencions millora camins municipis CV

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
es_ES
Ir al contenido