ERRORS COMUNS EN SENYALITZACIÓ

Recopilació d'errors propis i aliens per avançar en el camí de l'excel·lència.

L'excés de text, grandària insuficient, reflexos, presentació confusa i desordenada, estètica poc agradable o altres problemes de contingut, disseny i presentació dissuadeixen a l'usuari i dificulten la lectura i la comprensió.

Hi ha suports que són desproporcionadament grans o ostentosos i roben el protagonisme i els recursos econòmics als element patrimonials i al contingut.

Alguns senyals tenen un impacte paisatgístic inacceptable per la seua ubicació, el seu aspecte, la seua grandària o la seua inadequació a l'entorn.

Alguns materials com el PVC tenen un impacte ambiental inadmissible.

L'aspecte i els acabats d'alguns suports resulten antiestètics i donen mala imatge al promotor.

Alguns materials són massa fràgils i poc resistents als agents atmosfèrics o al vandalisme.

Altres senyals tenen cantons aguts o vores esmolades que poden resultar perillosos.

Les institucions han de tindre en compte les limitacions de discapacitat motora, sensorial i intel·lectual que ens afecten a la major part de les persones en algun moment de les nostres vides.

ca
Skip to content