INTERPRETACIÓ, CONTINGUT I DISSENY

CONTINGUTS I INTERPRETACIÓ DE PATRIMONI

Interpretació del patrimoni

No tota la informació és Interpretació del Patrimoni.

La Interpretació del Patrimoni és una disciplina dinàmica i complexa, les tècniques de la qual ens permeten anar molt més allà de la mera descripció.

 • Revela interrelacions i significats profunds.
 • Ofereix una experiència integradora i emocional.
 • Està dirigida a la valoració del recurs, a la generació d'actituds positives i, per tant, a la seua preservació.
 • Està pensada tant per als visitants com per a les comunitats locals.

Més informació: Associació per a la  Interpretació del Patrimoni

 

El disseny gràfic de panells interpretatius ha d'estar al servei de la comunicació; per tant, ha de fer el panell atractiu per convidar a la lectura i alhora facilitar la llegibilitat i la comprensió.

Disseny gràfic

El disseny gràfic de panells interpretatius ha d'estar al servei de la comunicació; per tant ha de fer el panell atractiu per convidar a la lectura i alhora facilitar la llegibilitat i la comprensió.

Errors comuns als continguts

 1. Explicar la ubicació del recurs als lectors que estan davant.
 2. Descriure aspectes del recurs que s'aprecien a simple vista.
 3. Utilitzar fotos del recurs que ja estem veient.
 4. Usar fotos o gràfics que no aporten ni aclareixen res o molt poc.
 5. Descriure amb text el que ja es veu en les fotos o gràfics del panell.
 6. Emprar fotos, mapes o gràfics incomprensibles per als lectors.
 7. Usar vocabulari tècnic o complex.
 8. Abusar de dates, topònims o noms de persones.
 9. Utilitzar grandàries de text, tipografies o colors que dificulten la lectura.
 10. Oferir com certes informacions no contrastades.
 11. Presentar un excés de text.
 12. Facilitar informació merament descriptiva.
 13. Donar informació poc rellevant per al lector.
 14. Mancança d'un tema clar.
 15. Mancança d'organització i ordre lògic.
 16. Mancança de relació amb la vida quotidiana del lector.
 17. Emprar majúscules per al cos del text.
 18. Utilitzar continguts irrespectuosos amb alguns col·lectius.
ca
Skip to content