SENDERES

UNA INVERSIÓ DE GRAN RENDIBILITAT SOCIAL, ECONÒMICA I INSTITUCIONAL

Què fem?

 • Investigació i inventariat  de camins històrics.
 • Redacció de projectes de recuperació i senyalització.
 • Preparació de continguts i disseny de senyals.
 • Promoció amb mapes i fullets.
 • Tramitació de l'homologació.
 • Adequació de la plataforma.

Què aconseguim?

 • Afermar la titularitat i l'ús públic.
 • Garantir l'accés al medi natural.
 • Ampliar l'oferta turística.
 • Millorar l'accessibilitat i la seguretat.
 • Valorar el patrimoni històric i natural.
 • Reduir l'impacte ambiental.
 • Augmentar la longevitat dels camins.

ADEQUACIÓ DE LA PLATAFORMA

Què fem?

 • Eliminem obstacles
 • Regularitzem el ferm
 • Anul·lem dreceres
 • Construïm escalons
 • Construïm drenatges
 • Reconstruïm marges

Què aconseguim?

 • Els fem transitables
 • Millorem l'accessibilitat
 • Augmentem la seguretat
 • Reduïm l'erosió
 • Augmentem la seua durabilitat

 

El manteniment dels camins tradicionals solia estar a càrrec dels propietaris de les terres a les quals donaven accés i es feia anualment.

Després del seu abandonament, entre els anys 30 i els 70, van ser coberts per la vegetació que els va protegir de l'erosió i va sumir en l'oblit.

Per recuperar aquests camins o senderes s’elimina la vegetació que els cobreix i protegeix, per la qual cosa es queden exposats a l'erosió, especialment en camins o senderes que tenen molt desnivell, molt de trànsit i pels quals circulen vehicles o cavalls. Per tant, és necessari actuar per millorar la seua accessibilitat i per previndre i pal·liar la seua degradació.

Objectiu de l'adequació de la plataforma

 1. Garantir la supervivència dels camins o senderes.
 2. Revaloritzar el patrimoni viari històric.
 3. Facilitar el trànsit pedestre còmode i segur.
 4. Minimitzar la degradació del camí i l'erosió de l'entorn immediat.

SENYALITZACIÓ DE SENDERES

Amb la senyalització de senderes i itineraris interpretatius els dotem de senyals direccionals i d'ubicació perquè els usuaris es puguen orientar. També els dotem d’uns panells orientatius que descriuen les característiques del recorregut i d’altres panells interpretatius per a ajudar els usuaris a conèixer, comprendre i valorar el patrimoni històric i natural.

ca
Skip to content