Senyalització

SEÑALÍTICA Y EQUIPAMIENTO

SENYALÍSTICA I EQUIPAMENT

Interpretació de patrimoni

Creem continguts rigorosos, comprensibles i interessants seguint les directrius de la Interpretació del Patrimoni.

Disseny gràfic

Apliquem dissenys senzills, atractius i organitzats que faciliten la comprensió.

Suports

Utilitzem suports elegants, resistents i integrats en l'entorn per a panells i altres senyals.

Llegendes de Compacte HPL

Muntem làmines visuals amb àmplies possibilitats gràfiques, de gran resistència als agents ambientals i al vandalisme.

Itineraris turístics i interpretatius

Realitzem Itineraris turístics i interpretatius adaptats al públic potencial.

Errors comuns

La nostra experiència ens permet evitar errors freqüents en la senyalització que mostrem en esta galeria.

ca
Skip to content