Inventaris de camins públics

Una tasca urgent i rendible

El pas del temps provoca una irreparable pèrdua de proves i testimoniatges imprescindibles per la protecció dels nostres camins públics.

Els camins públics són un recurs fonamental per al turisme, l'esport i la cultura. el turismo, el deporte y la cultura.

Garanteixen l'accés al medi natural i al patrimoni disseminat. al medio natural y al patrimonio diseminado.

Tenen un important valor econòmic com a sòl de propietat municipal. un importante valor económico como suelo de propiedad municipal.

Permeten la instal·lació de xarxes de subministraments públiques.

Faciliten la partició de propietats.

Amb els inventaris es redueixen usurpacions i costosos processos judicials.

ELS NOSTRES INVENTARIS::

  • Són rigorosos i exhaustius, contenen una descripció detallada de la seua titularitat, l'ús històric i la seua situació actual.
  • inclouen un servei de resposta d'al·legacions.
  • inclouen una proposta d'ordenança municipal de camins i tancaments.
  • estan dirigits pel Dr. Xavier Campillo, pèrit judicial i màxim expert en inventaris i peritatges de camins.

 

Justificació per als inventaris municipals de camins

1. Disposar d'una xarxa estratègica de propietat municipal per tot el terme.
2. Facilitar la construcció de futurs nous camins per a vehicles sobre la base de l'ampliació d'antics camins pedestres.
3. Integració de la xarxa de camins públics en els PGOU per a previndre desafeccions accidentals i innecessàries.
4. Disposar d'un catàleg de vies per al pla d'emergències i riscos ambientals.
5. Ingressos per venda de terrenys públics municipals que suposen el camins en els PAIS.
6. Prevenció d'usurpacions.
7. Disposar de proves pericials en cas de contenciosos per usurpacions.
8. Evitació de conflictes de fites basades en camins.
9. Complir amb la Llei de Bases de Regim Local que obliga a totes les entitats locals a fer un inventari de bens i patrimoni.
10. Facilitar l'accés al medi natural, garantit per la constitució.
11. Facilitar la creació d'una oferta turística d'excursions basada en el medi natural.

ca
Skip to content