Iniciamos la recuperación del Camí de la Serp en el Poble Nou de BenitatxellL’ajuntament del Poble Nou de Benitatxell aposta per la recuperació del Camí de la Serp, que dóna accés als bancals del Puig de la Llorença.

Aquest camí pren el seu nom de les formes serpentejants que caracteritzen aquest paratge, des d’on es podran gaudir de les vistes de tota la localitat.

Aquesta ruta destaca per la mostra de construccions de pedra seca com marges, corrals i forns de calç que mostren l’activitat de la zona en temps passats.

L’abandonament de l’agricultura ha donat lloc a l’oblit d’aquesta ruta, per la qual cosa han de destacar-se els treballs de desbrossament i adequació del ferm, amb la finalitat de facilitar la visita dels caminants.El ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell apuesta por la recuperación del Camí de la serp, que da acceso a los bancales del Puig de la Llorença.

Dicho camino toma su nombre de las formas serpenteantes que caracterizan este paraje, desde donde se podrán disfrutar las vistas de todo la localidad.

Dicha ruta destaca por la muestra de construcciones de piedra seca como márgenes, corrales y hornos de cal que muestran la actividad de la zona en tiempos pasados.

El abandono de la agricultura ha dado lugar al olvido de dicha ruta, por lo que deben destacarse los trabajos de desbroce y adecuación del firme, con el fin de facilitar la visita de los caminantes.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
ca
Skip to content